Εισαγωγή Στους Αλγορίθμους


Αυτός ο ιστοχωρος θα έχει ως σκοπο την γνωριμία των μαθητών με την έννοια των αλγορίθμων και τη κατασκευή τους. Θα παρέχονται παραδείγματα και υλικό τόσο για να παραδειγματιστούν οι μαθητές , όσο και για να εξασκήσουν την γνώση που απέκτησαν.


Εισαγωγή


Εργασία


Αξιολόγηση


Συμπέρασμα


Γλωσσομάθεια


Scratch