Συμπέρασμα

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και την εκπόνηση των εργασιών οι μαθητές θα γνωρίζουν την έννοια των αλγορίθμων, θα μπορούν να αντιληφθούν την εφαρμογή και την χρησιμότητα των αλγορίθμων στην τεχνολογία που συναντούν καθημερινά και θα είναι σε θέση να αναπτύξουν μόνοι τους αποδοτικά προγράμματα και διάφορες άλλες εφαρμογές με τα περιβάλλοντα που διδάχτηκαν.

Αρχή