Εισαγωγή

external image index.php?PHPSESSID=t3vulgo2a8lnrne62c6t2ks7n6&action=dlattach;topic=2320.0;attach=1152;image


Η έννοια του αλγορίθμου είναι θεμελιώδης στον χώρο της επιστήμης των υπολογιστών. Χωρίς αλγόριθμους δεν υπάρχουν προγράμματα και χωρίς προγράμματα δεν υπάρχει τίποτα για να τρέξει στον υπολογιστή. Η δημιουργία αποδοτικών αλγορίθμων είναι μεγάλη πρόκληση. Στις μέρες μας η σχεδίαση αποδοτικών αλγορίθμων και προγραμμάτων είναι απαραίτητη γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα είναι μεγαλύτερα, δυσκολότερα και πιο πολύπλοκα. Για παράδειγμα οι μηχανές αναζήτησης πρέπει σε κλάσματα δευτερολέπτων να βρίσκουν αυτό που θέλουμε μέσα σε εκατομμύρια ιστοσελίδες. Επίσης η αποκωδικοποίηση του DNA είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που για να λυθεί χρειάζεται την συμβολή αποδοτικών προγραμμάτων.
Τι είναι όμως ένας αλγόριθμος; Πως τους χρησιμοποιούμε; πως μπορούμε να εφαρμόζουμε έξυπνες αλγοριθμικές ιδέες στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε; Είναι κάποια από τα ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε έτσι ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους αλγορίθμους σαν ένα ισχυρό εργαλείο.

Για να συνεχίσεις προχώρα στην ενότητα Εργασία .

Αρχή