Γλωσσομάθεια


external image 38503.png
Εγκαταστήστε το περιβάλλον Γλωσσομάθεια απο τον παρακάτω σύνδεσμο, για την ανάπτυξη των αλγορίθμων σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται για να υλοποιήσετε τους αλγορίθμους που σας ζητώνται.

GlossoMatheia.exe

προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ασκήσεις εξοικείωσης και στα φύλλα ερωτήσεων που ακολουθούν. Έτσι θα αποκτήσετε μία πρώτη εμπειρία στο περιβάλλον γλωσσομάθεια.

Απλές ασκήσεις εξοικείωσης στη ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ.doc1 Φύλλο ερωτήσεων.doc

2 φύλλο ερωτήσεων.doc
3 φύλλο ερωτήσεων.doc
4 φύλλο ερωτήσεων.doc
5 φύλλο ερωτήσεων.doc
6 φύλλο ερωτήσεων.doc
7 φύλλο ερωτήσεων.doc
8 φύλλο ερωτήσεων.doc


Τέλος δίνονται οι παρακάτω ασκήσεις που πρέπει να υλοποιήσετε.

Ασκήσεις

1 άσκηση.doc
2 άσκηση.doc
3 άσκηση.doc
4 άσκηση.doc
5 άσκηση.doc
6 άσκηση.doc


Αρχή