Αξιολόγηση

ο βαθμός σας θα υπολογιστεί από την συμμετοχή σας και την απόδοση σας στις παραπάνω εργασίες που πραγματοποιήσατε.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι εργασίες σας είναι τα εξής:
Πρώτον αν το πρόγραμμα σας τρέχει κανονικά χωρίς να έχει συντακτικά αλλά και λογικά λάθη.

Δεύτερον από το πόσο αποδοτικός είναι ο αλγόριθμος που έχετε αναπτύξει. Δηλαδή από το πόσο γρήγορο και αποδοτικό είναι το πρόγραμμα σας( απαιτεί λίγη μνήμη, δεν κάνει πολύπλοκους υπολογισμούς).
Αρχή